Latest Update: The first prototype is ready: Contact us for an demonstration via email hello@vitaal.fit or directly by phone: +41 44 586 88 34

Ontmoet de projectpartners: KU Leuven

Over het Departement Revalidatiewetenschappen aan de KU Leuven

Verbetering van de levenskwaliteit en het dagelijks functioneren zijn essentiële doelen in de multidisciplinaire behandeling van mensen met dementie. Fysiek actief zijn is een essentiële component om dit te bereiken. De KU Leuven onderzoeksgroep Aangepaste fysieke activiteit en psychomotorische revalidatie en het Universitair Psychiatrie Centrum KU Leuven in België richtten een centre of excellence op om manieren te onderzoeken om mensen met een psychische aandoening te motiveren om fysiek actiever te worden.

Het VITAAL onderzoeksprogramma van Drs. Nathalie Swinnen (onderzoeksgroep Adapted Physical Activity and Psychomotor Revalidation and the University Psychiatry Centre KU Leuven), Prof. Dr. Davy Vancampfort (onderzoeksgroep Adapted Physical Activity and Psychomotor Revalidation) en Prof. Dr. Mathieu Vandenbulcke (University Psychiatry Center KU Leuven) zal zich richten op:

  • Betrokkenheid bij en naleving van het nieuw ontwikkelde spel (niveau van gebruik van de technologie) door mensen met dementie.
  • Systeem bruikbaarheid en reactievermogen.
  • Waargenomen nut en bewustzijn, tevredenheid en acceptatie van de technologie voor mensen met dementie.
  • Therapeutische effectiviteit van elke interventie, door de parameters aan het begin en aan het einde te vergelijken: kwaliteit van leven, fysieke prestaties (loopsnelheid en loopvariabiliteit), valrisico, cognitieve vaardigheden, onafhankelijkheid, zelfvertrouwen) bij mensen met dementie.
  • Instelling / installatie last

Rol in VITAAL

Om aan de verwachtingen en behoeften van gebruikers te voldoen, zullen primaire (d.w.z. mensen met dementie) en secundaire (d.w.z. fysiotherapeuten) gebruikers van het systeem bij het hele ontwikkelingsproces worden betrokken. De KU Leuven zal helpen bij het uitwerken van het gebruikersgerichte ontwerp en de systeemontwikkeling binnen een zorginstelling voor mensen met dementie. Een gebruikersgericht en iteratief ontwerpproces zal worden toegepast om de gebruikersinterface van de game te definiëren en te valideren en om te garanderen dat alle aspecten van de ontwikkelde frontend gemakkelijk kunnen worden begrepen door mensen met dementie. Mensen met dementie zullen ook actief deelnemen aan de constructie van een dataset van bewegingen, die vervolgens zullen worden gebruikt om algoritmen voor bewegingsanalyse te ontwikkelen. We zullen het ontwikkelde prototype in De Wingerd (Leuven, België) testen en evalueren.